Du er her:

Om Trivselsprogrammet

Med Trivselsprogrammet legger mobbefrie trivselsledere fra 4.-10. trinn til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. Per januar 2013 benytter over 800 skoler i Norge Trivselsprogrammet. Det er representert i alle landets fylker og i 149 kommuner. 174 av medlemsskolene er kombinert- eller ungdomsskoler.


Trivselsprogrammets mål er å:

● fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene

● legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner

● redusere konflikter blant elever

● fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

 

Kombinert med gode handlingsplaner eller programmer mot mobbing, er målet at Trivselsprogrammet også skal kunne bidra til å redusere mobbing og høyne trivselen. Skolene oppfordres derfor til å ha egne opplegg for å avdekke og håndtere mobbesaker.

 

Les mer om Trivselsprogrammet...

 

articleimage