Du er her:

Skolehelsetjenesten ved Rønvik skole

Skolehelsetjenesten er et lett tilgjengelig tilbud for deg som er elev i grunnskolen og videregående skole. Vi jobber for å fremme god helse og trivsel, vi gir veiledning, foretar helseundersøkelser, gir vaksiner og tilbyr oppfølging ved behov. Helsesøster har taushetsplikt. Vi samarbeider bredt tverrfaglig og kan hjelpe med å finne veien videre og eventuelt henvise ved behov. Helsesøster har åpen dør for alle elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss.

Helsesøster Ann Heidi Skjørseter  

Helsesøster Ann Heidi Skjørseter

Kontortid:
Mandag - fredag 08:00 - 15:30

Helsesøsters kontor ligger i bygget "Landegode".

Tlf: 75 55 68 66 / 974 70 232
Mail: ann.heidi.skjorseter@bodo.kommune.no