Du er her:

Resultater Elevundersøkelsen - SOSIAL TRIVSEL

Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevundersøkelsen er en årlig nettbasert undersøkelse om elevens læringsmiljø og gjennomføres på 7. og 10. trinn. Rønvik skole gjennomfører undersøkelsen for alle elevene fra 5. til 10. trinn.

Elevundersøkelsen kartlegger blant annet elevens subjektive opplevelse av hvordan de trives på skolen. Resultatene presenteres nedenfor ved hjelp av en skala fra 1 til 5 der 5 viser høy grad av trivsel.

7.trinn

7.trinn

 

10.trinn

10.trinn