Du er her:

Informasjon om Rønvik SFO

Info om SFO

 

Åpningstid:
Skolefritidsordningen er til daglig åpen kl. 07.15-08.30 og fra skoleslutt-16.30. Når det er skoleferie har SFO åpen hel dag. SFO har 5 planleggingsdager i året. Hvert barn skal minimum ha 4 ukers ferie i løpet av året.

Vi ser til at barna som er her på morgenen kommer seg på skolen, samt at vi henter dem etter skoledagens slutt.

Man kan velge hvor mange dager man ønsker å være på SFO, og også velge turnus.

 

 

Søknad om plass:
Det søkes på eget skjema for å få plass. Skjemaet fås ved skolen eller på skolen hjemmeside under «skjema». Dette må også brukes ved endring av plassen. Oppsigelse skal være skriftlig, og sendes daglig leder på SFO eller rektor. Oppsigelsestiden er 2 måneder. Ved flytting fra kommunen, kan det dispenseres fra oppsigelsesfristen.

 

Lokaler:
Vi er lokalisert i 2 baser, Nyholmen og Skansen. Vi benytter skolens arealer, og har også tilgang til både storstua, gymsal, sløydsal etc.

 

Måltider:
Barna får et lite måltid på SFO hver dag. Barn med intoleranse eller allergier har mulighet for å få mat tilpasset deres behov.

 

 

Fritidspedagogisk plattform:

SFO har som formål å ivareta småskolebarnas behov for lek og læring, og skape mest mulig trivsel, læring og utvikling. Vi ønsker et godt samarbeid med foreldrene, og håper dere tar kontakt når det er noe dere lurer på, eller vil formidle til oss.

Vi er ute hver dag, og tilbyr ellers ulike aktiviteter ute og inne.


Beskjedsystem:
For å kunne ha oversikt over hvilke barn som er på SFO til enhver tid, har vi lister hvor vi registrerer barna. Barn og foreldre MÅ VARSLE PERSONALET når de kommer, og når de skal hjem eller blir hentet.