Du er her:

Litt info

Elin Iversen Rådgiver, Rønvik skole tlf. 75 55 68 62/ 92298633 eller pr. mail: elin.iversen@bodo.kommune.no

YOU – AKTIVITETER SKOLEÅRET 2015-2016

TIDSPUNKT

TRINN

AKTIVITET

HØSTEN 2015

Uke 39-40

10.

Rådgiver informerer i klassene i forbindelse med praksiskurs

Uke 42: 12.10

9. og 10.

Foreldremøte på Rønvik skole

Uke 42

9.

Rådgiver informerer i klassene om arbeidsuka

Uke 44

9.

ARBEIDSUKE

Uke 45

10.

Praksiskurs

Uke 48 - 50

10.

Karrieresamtaler. Foreldre er velkommen til å være med!

VÅREN 2016

Uke 1-2

10.

Elevene mottar Min Id, og rådgiver gjennomgår søkerutiner med elevene.

Uke 4

10.

Karrieresamtaler. Foreldre er velkommen til å være med!

Uke 4

10.

Foreldremøte på Rønvik skole.

Tema: Innsøking til videregående skole.

Uke 5: 01.02

10.

Særskilt søknader

Uke 6: 08.02

10.

Utdanningsmesse

Uke 9: 01.03

10.

Ordinær søknadsfrist

Uke 11

9.

Praksiskurs

Uke 23

8.

Mini Pryo/Jobbskygging

 

Planen er veiledende.