Du er her:

Slik gjør du barna bedre på skolen

Mor og far har stor betydning for barns skoleprestasjoner. Sjekk hva du bør gjøre for at barnet ditt skal lykkes i skolen.

Foreldrenes holdninger til skolegang er helt avgjørende for hva barna får ut av skolen, mener Thomas Nordahl, skoleforsker og professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark.

- Det handler om å gi grunnleggende støtte og oppmuntring til barna fra første skoledag. Engasjer deg i skolehverdagen deres, følg opp hver eneste dag med spørsmål om hvordan de har hatt det og hva de har lært. Når du viser interesse for skolen, signaliserer du at det de driver med på dagtid er viktig - både for dem og for deg, sier han.

Skolen bør alltid prioriteres før alle slags fritidsaktiviteter, fastslår skoleforskeren. Han har ikke sansen for at foreldre tar ut ungene fra skolen for å reise på ferietur midt i skoleåret. Eller at idrett og andre fritidsaktiviteter blir ansett som viktigere enn lekser.

- Du sender et signal om at skolegang ikke er så viktig. Da risikerer du at de blir mindre motiverte - og at skoleprestasjonene synker, sier Nordahl.

For både norsk og internasjonal forskning er entydig: Når foreldrene engasjerer seg i skolehverdagen, presterer barna bedre.

- Elever som mislykkes i skolen, sliter for å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Uforholdsmessig mange havner i NAV-systemet - og det er jo ikke det vi foreldre ønsker for barna våre, sier Nordahl.

Foreldrene kan hjelpe barnas skolegang ved å sørge for at de får i seg nok mat, søvn og hvile, mener Peder Haug, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Volda.

Ikke minst bør mor og far sørge for at barn har sjelefred og at det er greit å være hjemme, slik at de verken gruer seg for å gå hjemmefra eller komme hjem.

- Det høres banalt ut, men disse faktorene har vist seg å ha stor betydning for skoleprestasjonene. Årsaken er at vi alle har en bestemt mengde energi til disposisjon. Hvis barnet må bruke mye energi på for eksempel konflikter i hjemmet, blir det mindre igjen til skolen, sier han.

Foreldrene bør tilstrebe seg å ha et godt forhold til skolen og lærerne, påpeker Haug. Det øker sjansene for at elevene trives. Trivsel er helt avgjørende for barns læring.

- Hvis foreldrene kan henvende seg direkte til skolen og få informasjon om hvordan elevene har det - og omvendt - kan skole og hjem tilpasse seg hverandre, sier han.

Du bør også hjelpe barnet ditt med leksene - selv når du ikke føler deg kompetent.

- Foreldrene kan være støttespillere for ungene sine, ved å oppmuntre, legge til rette for lekselesing, følge med og sørge for å etterlyse assistanse når det trengs, sier Haug.

- Snakk med barna om hva skolen er og hva slags forventninger de har, råder Håvard Tjora, tidligere «superlærer» i TV-programmet «Blanke ark».

Han tror mange unge ikke forholder seg så mye til at de er i en utdanningssituasjon. Mor og far gjør derfor lurt i å sørge for at barna blir klar over at utdanning koster tid og innsats.

- Hvordan tenker de om sin egen situasjon? Hva ønsker de å få ut av skolegangen og hva gjør de selv for å oppnå dette? Foreldrene bør være tydelige på at det ikke finnes noen snarvei til å få seg en utdanning. Få elever tenker også gjennom hva de selv kan bidra med for å bedre skolemiljøet, som for eksempel å oppføre seg pent mot andre og sørge for å ha en god tone, sier han.

Barne- og ungdomstida består av mer enn skole og lekselesing, understreker Tjora. Han råder foreldrene til å bli enige med lærerne om hva de mener er rimelig tid å bruke på lekser.

- Noen elever sitter i timevis med leksene i årevis og går glipp av mye annet viktig - som å være sammen med venner og drive med fritidsaktiviteter. Blir barna sittende for mye inne med lekser, kan de lett miste motivasjonen, sier han. 

Foreldrene bør være
tydelige på at det
ikke finnes noen snarvei
til å få seg en utdanning

Håvard Tjora, «superlærer

Dette kan du gjøre:

•Vis interesse: Vis at du er interessert i barnas skolegang. Følg opp daglig med spørsmål om hva de driver med på skolen, hva som har skjedd i dag, hva de har lært osv.

•Vær sammen: Hjelp til med leksearbeidet - også når du føler at du ikke forstår alt de driver med på skolen. Bare det at du viser interesse hjelper. Kom gjerne med forslag til hvordan de kan løse oppgaver når de jobber med leksene. Sitt sammen med barna når de gjør leksene.

•Leksene først: Ikke nedprioriter lekser på grunn av organisert idrett, lek med venner eller andre aktiviteter. Gjør det til en fast regel at leksene alltid skal fullføres før barna drar på fotballen, turn eller skitrening. Da skjønner ungene at skole er det viktigste i hverdagen deres.

•Reis i ferien: Ikke ta ungene ut av skolen for å reise på ferie. Legg ferieturene til perioder når det er skolefri.

•Vær positiv: Snakk positivt om skolen og lærerne. Viser du at skolegang er viktig, vil holdningene smitte over på barnet.

•Bidra selv: Engasjer deg i aktiviteter på skolen. Sørg for at du bidrar til å skape en godt nettverk med både lærere og andre foreldre. Da vil barnet ditt trives bedre på skolen. Barn som trives, presterer bedre på skolen.

•Skaff venner: Gjør hva du kan for at barnet ditt skal få venner. Det kan hjelpe hvis dere foreldre blir bedre kjent med hverandre, kanskje kan du invitere andre foreldre og barn i klassen hjem? Husk at barn som har venner blir mer motivert til å gå på skolen.

•Snakk om skolen: Snakk med barna om forventninger til skolegangen. Hva vil de ha ut av skolen - og hva gjør de for å oppnå dette? Hvordan prioriterer de tida si?

•Avklar med skolen: Bli enig med skolen og læreren om hvor mye tid barn skal bruke på leksene. De bør også ha tid til å drive med fritidsaktiviteter.

Kilder: Thomas Nordahl, Peder Haug, Håvard Tjora