Du er her:

Ansatte på Rønvik skole - skoleåret 2017/2018

ADMINISTRASJONEN

    TLF:
Rektor Rudi Åsen Johnsen 75 55 68 61/ 95772270
Inspektør/rådgiver Elin Iversen 75 55 68 62
Inspektør/IKT Terje Johnsen 75 55 68 63
SFO leder Heidi Fiva 75 55 68 65
Driftskonsulent Mona Holten 75 55 68 60
PPT-medarbeider Sølvi Solhaug 75 55 68 64
Vaktmester Arne Langerød 75 55 68 75
Helsesøster Ann Heidi Skjørsæter 75 55 68 66/ 974 70 232
Helsesøster Kristin Vigdisdatter Berg 75 55 68 66

Landegode

 
Lærer    Natalia Shavrina og Marianne Titland 75 66 68 72

Nyholmen

75 55 68 74
Kontaktlærer 1. trinn Johnny Borlaug  
Kontaktlærer 1. trinn Maria Kramer  
Kontaktlærer 1. trinn Katrin Kummernes  
Lærer - Teamleder Marianne Titland  
Lærer Cecilie Haarsaker  
Spesialpedagog Vera Johansen   
Spesialpedagog Heidi Fiva  
Miljøterapeut Ann Mari Strand  
Fagarbeider Weronica Sivertsen  
     

Skansen

75 55 68 73
Kontaktlærer 2. trinn og Teamleder Mari Teigstad Vea     
Kontaktlærer 2. trinn Lisbet Hole  
Kontaktlærer 2.trinn Tanja Hagavei  
Kontaktlærer 3. trinn Malin Olsen  
Kontaktlærer 3.trinn Mette Tørris  
Kontaktlærer 3.trinn Marte Følvik  
Spesialpedagog Vera Johansen  
Lærer 3.trinn Siri Strige  
Fagarbeider Trude Kleivik  
Fagarbeider Mona Skoglund Karlsen  
Assistent Mette Anthonsen  

Bratten

75 55 68 77
Kontaktlærer 6. trinn - Teamleder Ida Løberg  
Kontaktlærer 6. trinn Dag Arne Olsen  
Kontaktlærer 6. trinn Camilla Pedersen  
Kontaktlærer 7. trinn Truls Tveita  
Kontaktlærer 7.trinn Karete Brøndbo  
Kontaktlærer 7.trinn Julie Hveding Fjellstad  
Lærer Camilla Nordvik  
Lærer Ragni Herseth  
Miljøterapeut Camilla Berger  
Fagarbeider Trude Kleivik  
Fagarbeider Wenche Karlsen  

Kvalvika

75 55 68 71
Kontaktlærer 4. trinn/teamleder Elisabeth Kristoffersen  
Kontaktlærer 4. trinn Mariann Bergseth  
Kontaktlærer 4. trinn Bente Kvam  
Kontaktlærer 5.trinn Stine Haneberg Johansen  
Kontaktlærer 5.trinn Rune Brendlien  
Kontaktlærer 5.trinn Line Holand  
Lærer Cathrine Hansen  
Lærer Silja Andreassen  
Miljøterapeut Cornelia Wold  
Assistent Anette Skorbakk  

UNGDOMSTRINNET

     

Keiser'n

75 55 68 75
Kontaktlærer 8. trinn - Teamleder Benedicte Andreassen  
Kontaktlærer 8. trinn Merete Løvhaug  
Kontaktlærer 8. trinn Marteh Folland  
Lærer Andreas Mørch Lind  
Lærer Dag Eirik Hansen  
Lærer Karina Nilsen  
Lærer Mikal Reinvik  
Miljøterapeut Christina Åvangen  
Spesialpedagog Kristin Andreassen  
Assistent Frank Larsen  
     

Linken

75 55 68 76
Kontaktlærer 9.trinn - Teamleder Alv Eliassen  
Kontaktlærer 9.trinn Håvard Jeremiassen  
Kontaktlærer 9.trinn Mona Kvarsnes  
Kontaktlærer 10. trinn Helge Baraa  
Kontaktlærer 10. trinn Runar Pettersen   
Kontaktlærer 10.trinn Julie Reinholdtsen  
Lærer Marie Midthun  
Lærer Heidi Næss  
Lærer Camilla Nordvik  
Assistent Sissel Tangstad