Du er her:

Info til 8.trinn

YOU – AKTIVITETER SKOLEÅRET 2015-2016

TIDSPUNKT

TRINN

AKTIVITET

HØSTEN 2015

Uke 39

10.

Rådgiver informerer i klassene i forbindelse med praksiskurs

Uke 40

9.

Rådgiver informerer i klassene om arbeidsuka

Uke 42: 12.10

9. og 10.

Foreldremøte på Rønvik skole

Uke 44

9.

ARBEIDSUKE

Uke 45

10.

Informasjonsmøte for foreldre på

Bodø VGS: 05.11

Uke 45: 02.11 – 06.11

10.

Praksiskurs og foreldremøte for 10.trinn på Bodø VGS

 

Uke 48 - 50

10.

Karrieresamtaler

 

VÅREN 2016

Januar

10.

Elevene mottar Min Id, og rådgiver gjennomgår søkerutiner med elevene.

Uke 48 – uke 4

10.

Karrieresamtaler. Foreldre er velkommen til å være med.

 

Uke 4

10.

Foreldremøte på Rønvik skole. Tema: Innsøking til videregående skole.

 

Uke 5

10.

Utdanningsmesse

 

Uke 5: 1.februar

10.

Særskilt søknader

 

Uke 9: 1.mars

10.

Ordinær søknadsfrist

 

Uke 11

9.

Praksiskurs

Uke 23

8.

Mini Pryo/Jobbskygging

 

Planen er veiledende.